Zamów do paczkomatu i odbierz już jutro!

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego jest Divino - Adam Borzym, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wyszyńskiego 26/u1 , 70-202 Szczecin, numer NIP: 851-288-51-29, numer REGON: 320841826, adres poczty elektronicznej: contact@paoloperuzzi.it

2. Dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

3. Administrator danych osobowych oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO.

4. Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres do korespondencji/adres dostawy: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego strony.

5. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest w ramach Konta po zalogowaniu a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: contact@paoloperuzzi.it lub pisemnie na adres: Divino Adam Borzym, ul. Gdańska 7, 70 – 660 Szczecin.

7. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma wyłącznie upoważniony personel przy użyciu hasła.

9. Administrator danych stosuje mechanizm plików „Cookies”. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie mechanizmu plików „Cookies” jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu, koszyka zakupów jak i panelu Klienta, odwiedź także tę stronę https://kostenlosepornos.live, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

10. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

11. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, proszeni są o wysyłanie pytań na adres e-mail: contact@paoloperuzzi.i